โรงพยาบาลลาดยาว

Month: November 2019

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม  2562  ดังรายละเอียดไฟล์ข้างท้ายนี้ 1.วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2.วัสดุทันตกรรม 3.วัสดุทั่วไป1 ,วัสดุทั่วไป2, วัสดุทั่วไป3, วัสดุทั่วไป4 4.วัสดุการแพทย์ 1, วัสดุการแพทย์2 ,วัสดุการแพทย์3        

Scroll to top