โรงพยาบาลลาดยาว

Month: March 2020

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2563

เอกสารดาวน์โหลด แผนการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ยา แผนการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ แผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไป แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดังรายละเอียดไฟล์แนบข้างท้ายนี้……………

Scroll to top