โรงพยาบาลลาดยาว

Month: July 2020

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ดังรายละเอียดที่แนบไฟล์ข้างท้ายนี้……………………………………

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2563

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ดังรายละเอียดไฟล์ที่แนบข้างท้าย……….

Scroll to top