โรงพยาบาลลาดยาว

Month: October 2020

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ ประจำเดือนกันยายน 2563 ดังรายละเอียดไฟล์แนบข้างท้ายนี้ ………………………

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2563

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2563 ดังรายละเอียดไฟล์แนบข้างท้ายนี้…………………….

Scroll to top