โรงพยาบาลลาดยาว

Month: December 2020

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ดังรายละเอียดไฟล์แนบข้างท้ายนี้………………………………….

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุฯ ของโรงพยาบาลลาดยาว ประจำหปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังรายละเอียดที่แนบไฟล์ข้างท้ายนี้…………………….

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ดังรายละเอียดไฟล์แนบข้างท้ายนี้……………………………

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม 2563 ตามรายละเอียดไฟล์ที่แนบข้างท้ายนี้………………….

Scroll to top