โรงพยาบาลลาดยาว

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ เรื่อง เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัติโนมัติพร้อมน้ำยา Electrolyte

ประกาศ เรื่อง เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัติโนมัติพร้อมน้ำยา Electrolyte

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุประจำเดือน ธันวาคม 2563

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุประจำเดือน ธันวาคม 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุประจำเดือน มกราคม 2564

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุประจำเดือนมกราคม 2564

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำ เดือนธันวาคม 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุประจำเดือนธันวาคม 2563 ดังรายละเอียดไฟล์ที่แนบข้างท้ายนี้…………………..

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ดังรายละเอียดไฟล์แนบข้างท้ายนี้………………………………….

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม 2563 ตามรายละเอียดไฟล์ที่แนบข้างท้ายนี้………………….

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ ประจำเดือนกันยายน 2563 ดังรายละเอียดไฟล์แนบข้างท้ายนี้ ………………………

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ดังรายละเอียดไฟล์ที่แนบข้างท้ายนี้………………….

Scroll to top