โรงพยาบาลลาดยาว

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด จำนวน 22 รายการ

โรงพยาบาลลาดยาวมีความประสงค์ขายทอดตลาดเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 22 รายการ ณ โรงพยาบาลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีรายละเอียดตามเอกสายแนบ

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด จำนวน 22 รายการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top