โรงพยาบาลลาดยาว

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ 056-385011-2  (อาคารเก่า)  056-385013 ,385017 – 8 (อาคารใหม่) โทรสาร 056-385014
 • งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 056-385013 ,385017 – 8 ต่อ 403 หรือ 056-385020(สายตรง)
 • งานผู้ป่วยนอกอาคารใหม่  056-385013 ,385017 – 8 ต่อ 402 งานผู้ป่วยนอกอาคารเก่า 056-385011-2 ต่อ 145
 • งานเวชระเบียนอาคารใหม่  056-385013 ,385017 – 8 ต่อ 459 งานเวชระเบียนอาคารเก่า 056-385011-2 ต่อ 114 หรือ 056-385019(สายตรง)
 • งานประกันสุขภาพอาคารใหม่ 056-385013 ,385017 – 8 ต่อ 457 งานประกันสุขภาพอาคารเก่า 056-385011-2 ต่อ 109 หรือ 056-385028(สายตรง)
 • งานจิตเวช และยาเสพติด 056-385011-2 ต่อ 209 
 • งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู(กายภาพบำบัด)  056-385011-2 ต่อ 118
 • งานแพทย์แผนไทย 056-385011-2 ต่อ 126
 • ‘งานคลีนิกหมอครอบครัว (PCC) 056-385011-2 ต่อ 156
 • งานคลินิกรักษ์สุขภาพ 056-385011-2 ต่อ 202
 • งานหลังคลอด/วางแผนครอบครัว 056-385011-2 ต่อ 137
 • งานทันตกรรมอาคารใหม่ 056-385013 ,385017 – 8 ต่อ 409 งานทันตกรรมอาคารเก่า 056-385011-2 ต่อ 113
 • งานผ่าตัดอาคารใหม่ 056-385013 ,385017 – 8 ต่อ 436 ,437  งานผ่าตัดอาคารเก่า 056-385011-2 ต่อ 116
Scroll to top