โรงพยาบาลลาดยาว

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563

ดังรายละเอียดไฟล์ที่แนบข้างท้ายนี้……………………..

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top