โรงพยาบาลลาดยาว

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2563

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ดังรายละเอียดไฟล์ที่แนบข้างท้าย……….

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top