โรงพยาบาลลาดยาว

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ดังรายละเอียดไฟล์แนบข้างท้ายนี้……………..

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top