โรงพยาบาลลาดยาว

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2563

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2563 ดังรายละเอียดไฟล์แนบข้างท้ายนี้…………………….

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top