โรงพยาบาลลาดยาว

Author: ปิยนุช สุขบุรี

ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 20 รายการ

ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 20 รายการ

ร่างประกาศการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา Electrolyte

ร่างประกาศการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา Electrolyte

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุประจำเดือน มกราคม 2564

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุประจำเดือนมกราคม 2564

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำ เดือนธันวาคม 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุประจำเดือนธันวาคม 2563 ดังรายละเอียดไฟล์ที่แนบข้างท้ายนี้…………………..

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ดังรายละเอียดไฟล์แนบข้างท้ายนี้………………………………….

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุฯ ของโรงพยาบาลลาดยาว ประจำหปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังรายละเอียดที่แนบไฟล์ข้างท้ายนี้…………………….

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ดังรายละเอียดไฟล์แนบข้างท้ายนี้……………………………

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม 2563 ตามรายละเอียดไฟล์ที่แนบข้างท้ายนี้………………….

Scroll to top