โรงพยาบาลลาดยาว

คลินิกให้คำปรึกษาใช้กัญชาทางการแพทย์โรงพยาบาลลาดยาว

  • ตั้งขึ้นเพื่อ ให้ความรู้ และคำแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่มีข้อสงสัยในการใช้สารสกัดกัญชา และตำรับยาแผนไทยที่มีส่วนผสมของกัญชา อีกทั้งเพื่อคัดกรองเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยที่มีความประสงค์จะใช้สารสกัด และหรือ ตำหรับยาแผนไทยที่มีส่วนผสมของพืชดังกล่าวเพื่อรักษาโรค
  • คลีนิกให้คำปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์ เปิดให้คำปรึกษา ทุกวันพุธ เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ อาคารแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก 056 – 385012 ต่อ 126 หรือ
งานแพทย์แผนไทย รพ.ลาดยาว
Scroll to top