โรงพยาบาลลาดยาว

งานพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนพฤษภาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนพฤษภาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา

ประกาศผูชนะการเสนอราคา ประจำเดือน เมษายน 2564

ประกาศผู้ชนะเดือน-เมษายน-2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มีนาคม 2564

ประกาศผู็ชนะเดือนมีนาคม-2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้ชนะเดือนกุมภาพันธ์-2564

ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย

ประกาศ-ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมสารละลายทางหลอดเลือด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่

Scroll to top