โรงพยาบาลลาดยาว

งานพัสดุ

ประกาศผู้ชนะเดือนกรกฎาคม 2564

ประกาศผู้ชนะเดือนกรกฎาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนมิถุนายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนมิถุนายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนพฤษภาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนพฤษภาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา

ประกาศผูชนะการเสนอราคา ประจำเดือน เมษายน 2564

ประกาศผู้ชนะเดือน-เมษายน-2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มีนาคม 2564

ประกาศผู็ชนะเดือนมีนาคม-2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้ชนะเดือนกุมภาพันธ์-2564

Scroll to top