โรงพยาบาลลาดยาว

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะเดือนกรกฎาคม 2564

ประกาศผู้ชนะเดือนกรกฎาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนมิถุนายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนมิถุนายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา

ประกาศผูชนะการเสนอราคา ประจำเดือน เมษายน 2564

ประกาศผู้ชนะเดือน-เมษายน-2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มีนาคม 2564

ประกาศผู็ชนะเดือนมีนาคม-2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้ชนะเดือนกุมภาพันธ์-2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา HbA๑C

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา HbA๑C

Scroll to top