โรงพยาบาลลาดยาว

ประกาศสอบราคา-ประกวดราคา

ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ

ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ

ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน

ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน

ประกาศการประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์

ประกาศการประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์

ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย

ประกาศ-ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมสารละลายทางหลอดเลือด

Scroll to top