โรงพยาบาลลาดยาว

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ดังรายละเอียดไฟล์แนบข้างท้ายนี้……………………………

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดังรายละเอียดไฟล์ที่แนบข้างท้ายนี้……………………………

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2563

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2563 ดังรายละเอียดไฟล์แนบข้างท้ายนี้…………………….

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ดังรายละเอียดไฟล์แนบข้างท้ายนี้……………..

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ดังรายละเอียดไฟล์ที่แนบข้างท้ายนี้……………….

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2563

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ดังรายละเอียดไฟล์ที่แนบข้างท้าย……….

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ดังรายละเอียดไฟล์ที่แนบข้างท้ายนี้……………………..

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563 ดังรายละเอียดไฟล์แนบข้างท้ายนี้………………………

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563 ดังรายละเอียดไฟล์ที่แนบข้างท้ายนี้……………

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดังรายละเอียดไฟล์แนบข้างท้ายนี้……………

Scroll to top